Scheduler

– aplikacja pozwalająca na zarządzanie czasem pracy pracowników, z uwzględnieniem przepisów prawa pracy.

 

Program Scheduler pozwala na zarządzanie czasem pracy pracowników, z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Jest to aplikacja webowa, dzięki czemu do jej użycia wystarczy przeglądarka internetowa (preferowane: Chrome, Firefox, Safari). Dzięki przejrzystemu harmonogramowi można ustalić co do minuty czas pracy pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o prace jak i umowę zlecenie. Program Scheduler automatycznie wylicza normy czasu pracy dla różnych podstaw i wymiarów etatów. Czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy są automatycznie dostosowane do najczęstszych wartości dla każdego pracownika. Ustalanie norm jak i liczenie dni są oparte o trzy miesięczny okres rozliczeniowy. Scheduler oprócz pracy pozwala na zaznaczanie dowolnych zmian pracy, między innymi: zwolnienia lekarskiego, urlopu czy nieobecności. Można dowolnie dodawać i konfigurować typy zmian pracy. W Programie zostały tez uwzględnione przepisy prawa pracy, dzięki temu nie ma możliwości zaplanowania pracy niezgodnie z prawem. Podział pracowników na jednostki i oddziały pozwala na sprawniejsze zarządzanie jak i delegowanie uprawnień odpowiednim Kierownikom. Dodatkowo konto typu Kontroler pozwala na bieżąco monitorować stan systemu bez niebezpieczeństwa dokonania niechcianej ingerencji.

Program Scheduler został wdrożony i przetestowany w firmie zatrudniającej ponad 1300 pracowników i posiadającej około 40 oddziałów w całej Polsce. Ponad półroczna współpraca programistów wraz z działem kadr zaowocowała powstaniem rozwiązań dokładnie dopasowanych do potrzeb kadrowych, zoptymalizowanym interfejsem użytkownika oraz wyeliminowaniem błędów i niedoskonałości.

Więcej informacji…
Pobierz pełna listę funkcjonalności Programu Scheduler