Asysta Techniczna

 

Zgłaszanie awarii

Ups, coś poszło nie tak… 

Nasze programy są zawsze testowane w celu wyeliminowania wszelkich błędów, co nie oznacza, że takie się nie zdarzają.

Każdy błąd lub nieprawidłowe działanie programu można zgłaszać bezpośrednio na adres:

serwis@wbsi.pl

bądź pod numerem telefonu:

+48 572 27 28 26

(od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 21.00)

 

 

Wsparcie techniczne

Do każdego naszego programu oferujemy wsparcie techniczne w zakresie:

  • reinstalacji programów
  • zmiany serwerów
  • integracji z innymi programami
  • rozbudowy API

Wsparcie techniczne jest usługą dodatkową, opłata jest uzależniona od indywidualnej wyceny pracy.

 

Ogólne Warunki Gwarancji

Gwarantujemy, że zarówno urządzenia jak też program, na który została udzielona licencja nie posiadają wad zmniejszających ich wartość użytkową oraz techniczną. Oznacza to, że program oraz urządzenia zainstalowane przez naszą firmę będą wykonywać funkcje określone w dokumentacji/instrukcji i w sposób określony przez tę dokumentację.

W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji, zobowiązujemy się do bezzwłocznego i bezpłatnego usunięcia takich wad po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego wyczerpujący opis usterki.

Klient jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego sprzętu komputerowego i licencjonowanego systemu operacyjnego zgodnego z założeniami określonymi w umowie i instrukcji.

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

  • wprowadzenia przez Klienta samodzielnych modyfikacji kodu programu i/lub bazy danych
  • wad sprzętu komputerowego
  • nieprawidłowego działania połączeń sieciowych
  • innych wad powstałych z umyślnej winy Klienta, np wskutek użytkowania programu niezgodnie z instrukcją

Wady oprogramowania wywołane zaistnieniem powyższych okoliczności nie są objęte bezpłatnym serwisem gwarancyjnym.